Colegiul Tehnic "Mircea cel Bătrân" București
„Prin noi veţi fi cei dintâi, meşteri iscusiţi, creatori liberi, poduri între generaţii.”

Scurt istoric

  Colegiul Tehnic “MIRCEA CEL BĂTRÂN” este amplasat în sectorul 1 şi deşi în actuala clădire funcţionează de 21 ani, unitatea şcolară este mult mai veche.
              În anul 1966 ia fiinţă Liceul Industrial de Transporturi (L.I.T.) aparţinând Ministerului Transporturilor cu sediul în Calea Griviţei nr. 31. Unitatea funcţionează sub această denumire şi în această locaţie până în anul 1974 când se împarte în Grup Şcolar Construcţii Căi Ferate, Drumuri, Poduri “Aurel Vlaicu”, cu sediul în strada Expresului nr. 1 şi în Grupul Şcolar Auto Bucureşti cu sediul în Bulevardul Păcii nr. 391.
              Grupul Şcolar Construcţii Căi Ferate, Drumuri, Poduri “Aurel Vlaicu cuprindea Liceul Industrial nr. 10 şi Şcoala Profesională nr. 38, care funcţionează în această formă până în anul 1990, când se transformă din nou în Grup Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate cu sediul în strada Feroviarilor nr. 37, unde funcţionează şi în prezent şi Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” cu sediul în strada Expresului nr. 1.
              Şcoala s-a evidenţiat prin formarea multor specialişti în domeniile mecanică şi construcţii, începând de la muncitori până la ingineri şi profesori.
              Valorile dominante promovate de şcoala noastră sunt: egalitarism, cooperare, muncă în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.
             Normele valorice, credinţele conducatoare privind conceptele fundamentale ale şcolii sunt cuprinse în R.O.I., elaborat pe baza “Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învătământul preuniversitar de stat” , a legilor de bază şi priveşte atât activitatea elevilor cat şi a cadrelor didactice.
             În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, s-ar putea aprecia ca fiind un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi un grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
            Elevii provin dintr-un mediu eterogen, şcoala confruntându-se şi cu unele probleme sociale ale elevilor (de tipul: parinţi şomeri, copii orfani de unul sau ambii părinţii, copii cu părinţi plecaţi în străinătate ).
            În anul 2010 prin O.M.E.C.T.S. Nr. 5375/2010 , Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate îşi schimbă denumirea în Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”.
           Noua denumire reflectă mai bine identitatea şcolii, aşa cum aceasta reiese şi din deviza liceului: „Prin noi veţi fi cei dintâi, meşteri iscusiţi, creatori liberi, poduri între generaţii”