Colegiul Tehnic "Mircea cel Bătrân" București
„Prin noi veţi fi cei dintâi, meşteri iscusiţi, creatori liberi, poduri între generaţii.”

Capital Filles Loreal

Project Description

Category
Proiecte

Capital Filles în România a organizat în anul şcolar 2014-2015 pentru directorii şi profesorii primelor licee cuprinse în program – din Bucureşti şi Timişoara – vizite la sediile companiilor partenere şi două forumuri pentru fetele din clasele a X-a şi a XI-a. Aproximativ 500 de tinere au avut ocazia să discute cu responsabilii societăţilor partenere despre meseriile de viitor din sectorul lor de activitate, mizele angajării de personal de ambele sexe, formările care trebuie privilegiate sau locul femeilor în companie. Pentru anul şcolar 2015- 2016, în plus faţă de vizitele la sediile companiilor, în fiecare liceu asociat sunt organizate ateliere colective, susţinute de colaboratoare voluntare din companiile partenere care îşi prezintă meseriile şi parcursul profesional.

Capital Filles în România propune de asemenea un sistem de tutorat individual, tip ‘naşă-fină’, pentru tinerele fete din clasa a XII-a. În prezent, 115 ‘naşe’ sunt angajate în proiectul din România. Asociaţia Capital Filles a fost creată în Franţa într-un parteneriat strâns cu statul francez şi reuneşte 11 mari companii.