Colegiul Tehnic "Mircea cel Bătrân" București
„Prin noi veţi fi cei dintâi, meşteri iscusiţi, creatori liberi, poduri între generaţii.”

Mesajul directorului

DEVIZA:

„Prin noi veţi fi cei dintâi, meşteri iscusiţi, creatori liberi, poduri între generaţii.”

  

MESAJUL DIRECTORULUI

Fiecare instituție școlară are un rol fundamental în pregătirea elevilor, principalii beneficiari ai educației și formării profesionale. În calitate de Director al Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân” Bucureşti consider că educația trebuie să fie centrată pe elev, în acord cu propriile aspirații și cu nevoile societății.

Prin intermediul Planului de Acțiune al Școlii ne dorim dezvoltarea unui învățământ de calitate, atenția fiind concentrată asupra  finalităților educației, prin implicarea și concentrarea tuturor domeniilor educaționale de interes (curriculum, resurse materiale, resurse financiare, resurse umane, relația cu comunitatea).

Angajamentele și idealul nostru educativ fac referire la formarea viitoarelor generații într-un mediu optim și favorabil învățării, punând accentul pe însușirea valorilor promovate prin filosofia educațională a Colegiului. De asemenea, ne propunem, prin implementarea Planului de Acțiune al Școlii, crearea unei relații solide între toți „actorii” implicați în activitățile curriculare sau extracurriculare, pentru a le oferi elevilor oportunități diverse de formare și dezvoltare a întregului set de competențe necesare unui tânăr bine pregătit profesional și social.

Prof. Ing. Nicoleta GAIDOȘ

Director